Onze werkwijze

Project indeling

Bij een project van Koor- Orkest en Solisten wordt door de meeste koren gekozen voor een 2 daags project.
Mocht om muzikale redenen meer repetitietijd gewenst zijn dan kan het project uiteraard uitgebreid worden naar een meerdaags project.
Als het muzikaal haalbaar is kan ook gekozen worden voor een 1 daags project.

2 daags project

  • 1e dag:
    • middag: repetitie met solisten en orkest
    • avond: repetitie met solisten, koor en orkest
  • 2e dag: – zit repetitie , concert

Bij meerdere concerten wordt meestal de procedure van een zit repetitie en vervolgens het concert, gehandhaafd.

1 daags project

  • ochtend: (korte) repetitie voor orkest en solisten
  • middag: generale Tutti-repetitie
  • avond: concert

Repetitieschema

In gezamenlijk overleg van manager en dirigent, kunnen er repetitieschema’s gemaakt worden of kunnen goed bevonden schema’s beschikbaar gesteld worden.
De tamelijk complexe schema’s van de Matthäus Passion van J.S.Bach, zijn hier een goed voorbeeld van.
Samen met diverse koordirigenten zijn er de afgelopen jaren compacte repetitieschema’s samengesteld, uitgeprobeerd en goed bevonden.

Praktische ondersteuning en advies kunnen gegeven worden aan koordirigenten die wat minder ervaring hebben in het leiden van koor, solisten en orkest.
Dit doen wij altijd in een goede en respectvolle sfeer.

Bram van der Beek

dirigent Opus ’94, Hengelo

“In november 2016 verleende het orkest medewerking aan ons barokconcert in Delden.
Voor ‘Opus 94’ een geheel nieuwe ervaring waarover tot op de dag van vandaag nog wordt gesproken. Zelden met een orkest samengewerkt waar de onderlinge hartelijkheid muzikaal werd vertaald naar kundig en liefdevol musiceren. Een verademende mix van bevlogenheid, vakmanschap en betrokkenheid zowel in het voortraject als tijdens het concert.
Kortom: wil je een fijn en bovenal ook heel goed orkest, de keuze is een stuk makkelijker geworden!”

 

Bladmuziek

Het archief van het orkest omvat een uitgebreide hoeveelheid betékende orkestpartijen van de (belangrijke) koorwerken van vroege Barok t/m de Klassieke tijd. Tijdens de projecten kan hiervan gebruik gemaakt worden.